Browse Items (127 total)

7. turgut.pdf
Felsefenin ana konularından biri de siyaset felsefesidir. En iyi devlet şeklinin ne olduğu, bu bağlamda demokrasinin en iyi devlet biçimi olup olmadığı problemi, siyaset felsefesinin en temel sorunlarından birisidir. Bu çerçevede İslam…

20140201.pdf
Yüce Allah insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak için gönderdiği son dinine peygamber olarak, Hz. Muhammed’i (sav) seçmiştir. O’nun en bariz iki özelliği “Allah’ın kulu ve resulü” olmasıdır. Hz. Peygamber,…

2 yilmaz.pdf
Sözlüklerde harf, bir şeyin yanı kenarı şeklinde geçer. Istılah olarak ise harf “Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmayı sağlayan işaretlerden her birisidir” şeklinde tarif edilmektedir. Mürekkeb harfler Arapçada sıkça…

6. imam.pdf
Psikolojik gerilimler ve özsaygı, herkesin hayatının bazı dönemlerinde başa çıkmak zorunda olduğu yaygın konulardır. Bu makalenin amacı, psikolojik gerilimler ile özsaygı arasında bir ilişki varsa bunu keşfetmektir. Bu çalışma…

11 akdag-ozdil.pdf
Mantık disiplini Antik Yunan’da doğmuştur ve “mantık” terimi yunanca “hitabet” anlamına gelen “λόγος” kelimesinden gelmektedir. İnsanlar ne zaman tartışır ve fikri münakaşada bulunurlarsa bulunsunlar, Mantık,…

Din eğitiminde önemli yardımcı materyallerden biri olan dini içerikli çocuk kitaplarının hazırlanmasında dini gelişim kuramlarının dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Çünkü dini gelişim alanındaki çalışmalar,…

7 karakose.pdf
Ahlak, bireyin toplumsallaşmasına ve topluma geliştirici yönde katkı sağlamasına imkân veren bir gerçekliktir. Ahlak, toplumsal boyutu ve yansımaları yönüyle sosyolojinin önemli bir konusudur. Öncelikle, çeşitli düşünürlerin…

20140203.pdf
Fizyolojik ve ruhsal değişimlerin yoğun olarak yaşandığı ergenlik dönemi, gelişim psikolojisinin üzerinde durduğu en önemli konulardan birisidir. Kimlik ve kişiliğin şekillenmeye başladığı bu dönem, hem bir dini uyanış ve…

1. kirca.pdf
Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması konusu, bilim adamları arasında süregelen temel Tefsir problemlerinden biri olma özelliğini dâima korumuş ve korumaya da devam etmektedir. “Kur'ân'ı nasıl anlayalım?” veya “Nasıl…

20140208.pdf
İnanç gelişimi son yıllarda üzerinde çokça araştırma yapılan bir konudur. Gerek yerli gerekse yabancı dilde üretilen bilimsel literatürde inanç gelişimiyle ilgili çok sayıda yaklaşım bulunmaktadır. Dahası bu yaklaşımlardan…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2