Abdulvahid Merrakuşî, El-Mu’cib Fî Telhîsi Ahbâri’l-Mağrib Adlı Eseri Ve Tarihçiliği

Dublin Core

Title

Abdulvahid Merrakuşî, El-Mu’cib Fî Telhîsi Ahbâri’l-Mağrib Adlı Eseri Ve Tarihçiliği
Abdulvahid Merrakusî’s Work ‘El-Mu’cib Fî Telhîsi Ahbâri’l-Ağrib’ And His Historian Side

Subject

Aldulvâhid Merrakuşî, Mu`cib, Muvahhidler Tarihi, Mağrib, Endülüs Tarihi
Aldulvâhid Merrakuşî, Mu`cib, History of Almohads, Maghreb, History of Al Andalus

Description

Merrakuşî, Mağrib’li bir edebiyatçı ve tarihçidir. O, XII. yüzyılın sonlarında Merrakeş’te doğmuş ve hayatının ilk otuz iki yılını bu bölgede geçirmiştir. Mağrib’teki hayatı daha çok Merrakeş, Fas ve Endülüs’ün Kurtuba ve İşbiliyye şehirlerinde geçmiştir. O, 1217’de Doğu’ya gitmeye karar vermiş ve burada Mısır, Hicaz bölgesi ve muhtemelen Bağdat ve Şam gibi şehirlerde bulunmuştur. Merrakuşî, tarihle ilgili eserini de memleketinden binlerce kilometre uzakta, Doğu’da bulunduğu sırada, Abbasi vezirlerinden birisinin isteği üzerine yazmıştır.
Merrakuşî, eserini Endülüs tarihi diyebileceğimiz bir şekilde yazmıştır. Eserin içeriği temelde Endülüs’ün fethinden XIII. yüz yılbaşlarına kadarki dönemi anlatan, daha doğrusu müellifin de belirttiği gibi, bu dönemi özetleyen bilgiler içermektedir. Müellif, diğer taraftan da anlattıklarının merkezine kendi mensubu olduğu devlet olan Muvahhidler Devleti tarihini koymuştur. Dolayısıyla o, Muvahhidler Devleti merkezli bir Endülüs tarihi yazmış ve Muvahhidler ve Endülüs tarihi konusunda birçok konuda bizzat kendi müşahedelerine dayalı bilgiler içeren değerli bir eser yazmıştır.
Merrakuşî, edebiyatçılığı ağır basan bir kişi olduğundan, eseri tarih metni olmakla birlikte eserde çok sayıda alim ve edebiyatçının biyografisi, şiirleri ve çeşitli hikayeleri bulunmaktadır. O, tarihi olayları anlatırken olayların arkasındaki asıl nedenleri anlamaya ve anlatmaya da gayret etmiştir. Bu çalışmada Merrakuşî’nin hayatı, el-Mu‘ciib fî Telhîsi Ahbâri’l-Marib adlı eseri, bu eserin kaynakları ve içeriği hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında onun bazı değerlendirmeleri ve tarihçilik yönü anlatılmaya çalışılmıştır.

Creator

Adnan ADIGÜZEL

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

2015-10-23

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_5887719989.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Collection

Citation

Adnan ADIGÜZEL, “Abdulvahid Merrakuşî, El-Mu’cib Fî Telhîsi Ahbâri’l-Mağrib Adlı Eseri Ve Tarihçiliği,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed December 19, 2018, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/90.