Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dublin Core

Title

Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Death Concept in 8-13 Years Children’s Cognitive Development

Subject

Çocuk, Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı
Child, Death Anxiety, God Perception

Description

Bu araştırmanın amacı, 8-13 yaş çocuklarının gelişiminde ölüm kaygısını teorik olarak incelemek ve alan araştırması uygulayarak çocukların ölüm kaygısı düzeylerini çeşitli değişkenlerle karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda çocukların ölüm kaygısı düzeyleri yaş, cinsiyet, ölüm tecrübesi, yetişkinlerle iletişim ve Tanrı algısı gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda çocukların yaş, cinsiyet, ölüm tecrübesi ve yetişkinlerle iletişim düzeyleri ile ölüm kaygısı düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çocukların Tanrı algısı yönelimleri ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
The main purpose of this study is to research death anxiety in children’s theoretically and to explore level of relationship between them based on the field research. With this design level of children’s death anxiety was studied depends on several variables as age, gender, death experience, transmission with adults and level God perception. It is found that there was a positive relationship between level of children’s death anxiety and their age, gender, death experience and transmission with adults. İt is not found a significant relationship between of children’s God perception and their death anxiety.

Creator

Sema YILMAZ

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2013-12-20

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_8930780291.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

20130207.pdf

Collection

Citation

Sema YILMAZ, “Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed September 28, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/7.