Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü

Dublin Core

Title

Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü
Healing Power Of Knowledge and Therapy/Knowledge in The Philosophy Of Al-Farabi

Subject

Bilginin İyileştirici Gücü, İncitmemek, Terapi, Semah, Mutluluk
The Healing Power of Knowledge, Not To Hurt, Therapy, Semah, Happiness

Description

Bilginin insanları iyileştirici gücünü keşfetme konusunda bilgi yaklaşımlarının rolünü anlamak önemlidir. Bilgiye olan yaklaşımlar birbirinden farklıdır. Kimi yaklaşımlar bilgiyi doğrudan güçle ilişkilendirmektedir. Ancak bu makalede öncülüğünü Türk –İslam düşünürlerinin yaptığı bilginin insani iyileştiren gücünü kullanmak, terapi vermek yaklaşımı analiz edilmiştir.
Söz konusu bu yaklaşımın öncülüğünü, Yusuf Has Hacip, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi mutasavvıf ve düşünürler yapmışlardır. Felsefe alanında ise Farabi mutluluğu insanın yaratılış amacı olarak görmüş ve eserlerinde bilginin insani iyileştiren gücüne sürekli dikkatleri çekmiştir. Bütün bu düşünürler bilgiye insanı değiştiren ve onu dönüştüren bir kimya gözüyle bakmışlardır. Ayrıca bu çalışmada bilginin kimya gibi insani neden iyileştirmesi gerektiği yaklaşımının arka planı aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Bu yaklaşımın sonucu olarak Doğu toplumlarında iyileştirmek, kendini iyi hissetmek ve başkalarını iyi hissettirmek, mutlu ve iyi olmak/ ermek şeklinde neden nitelendirildiği sorusu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte bu çalışmada varlığı asla incitmemek ilkesinin terapiyle olan yakın ilişkisine işaret edilmiştir. Terapi aslında insanın kendi içindeki iyileşme güçlerini harekete geçirebilme yeteneğine dayanmaktadır. İyi hayat dediğimiz şey ise sonuçlar değil, bir ruhsal yolculuktur. Terapi sonuçta insanın insan, Tanrı ve evrenle olan ilişkisi ile ortaya çıkar.
Doğu şehirlerinde bilgi hayatı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Hidroterapi/suyla tedavi, müzik, zikirler, semah gibi ritüel pratikler bu yaklaşımın sonuçlarıdır. Türk-İslam düşüncesi seyrinde dikkate değer bu çaba, insan olma-şehirli olma, bir başka deyişle kut, devlet, mutluluk sahibi olma çabası, her zaman iyi olma, iyileştirici olma çabası ile özetlenebilir. Bu çabanın kalbinde ise daima “akl-ı selim”, “kalb-i selim” ve “zevk-i selim” sacayağı olmuştur. Bu çalışma ile bilgi yaklaşımının bu sacayağı ile nasıl iyileştirici bir güce dönüştüğünü göstermek amaçlanmıştır.
It is important to understand the role of the knowledge approaches discovering the healing power of knowledge on human beings. The approaches of knowledge are different from each other. Some approaches directly relate the knowledge to power. However, this paper analyses approaches of using the healing power of knowledge on human, giving therapy pioneered by the Turkish-Islamic philosophers.
This approach pioneered by sufis and philosophers like Yusuf Has Hacip, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi. In the field of philosophy, Al-Farabi saw the happiness as the purpose of man's creation and attracted sustained attention of the healing power of knowledge on human beings. All of these philosophers considered knowledge as a chemical that converts and changes people. In addition, this paper tries to investigate the background why knowledge should heal people like a chemical.
As a result of this approach, the study tries to clarify the issue of why concepts of improve, feel good about yourself and make others feel good referred to being happy or good in the Eastern societies. However, this study points out the close relations with the principle of never hurt an entity and therapy. Therapy actually based on the ability to mobilize human's own healing power. What we call the good life, isn’t the results, it’s a spiritual journey.Therapy reveals by the relationship of human by human, God and universe, after all.
Knowledge is used to make life easier in the Eastern cities, therefore the results of this approach are ritual practices such as hydrotherapy / water treatment, music, chanting and semah. Under the Turkish-Islamic ideas, this remarkable effort can be summed up with being a human- being urban, in other words glory, state, effort to have happiness, always being good, effort to be healing. At the heart of this effort, good sense, goodwill, highest pleasure always have been trivet. This paper intends to show how knowledge turned into a healing power by trivet above.

Creator

Mehmet Kasım ÖZGEN

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2013-12-20

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_8930780291.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

20130205.pdf

Collection

Citation

Mehmet Kasım ÖZGEN, “Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed September 28, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/5.