W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı

Dublin Core

Title

W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı
W.David Ross’s Arguments Against Teleological Theories And His Ethical Theory Of Prima Facie Duty

Subject

W. D. Ross, Doğru Eylemler, Sonuççu Teoriler, “İlk Görünüşü İtibariyle” Ödev, Aktüel Ödev
W. D. Ross, Right Acts, Teleological Theories, Prima Facie Duty, Actual Duty

Description

Normatif etiğin temel sorularından birisi “Doğru eylemleri doğru kılan nedir?” sorusudur. Bu soruya cevap olarak sunulan görüşler sonuççu görüşler ve deontolojik görüşler olarak iki genel başlıkta değerlendirilmektedir. W. D. Ross’un ahlâk teorisi deontolojik teorilerin en iyi örneklerinden birisidir. O, sonuççu teorilerin doğru eylemlerin doğruluğunun tek ölçütünün onların üretecekleri iyi sonuçlar olduğu görüşünü reddetmiş ve belirli eylem tiplerinin sonuçlarından bağımsız olarak doğru olduğunu savunmuştur. Bu makalede W.D. Ross (1877-1971)’un sonuççu teorilere yönelttiği eleştiriler ve geliştirmiş olduğu “ilk görünüşü itibariyle ödev” ahlâkı ele alınmıştır. Ross’un normatif ahlâk teorisi ele alınırken onun başvurduğu metodolojiye dikkat çekilmiş ve bu metodolojinin onun meta-etik alandaki görüşleri ile bağlantısı değerlendirilmeye çalışılmıştır.
One of the main questions of normative ethics is “What makes right acts right?” There are two different approaches to this question: teleological and deontological approaches. Ross’s ethical theory is a good example of deontological theories. Ross’s main question for which he sought answer is “What makes right acts right?”. Ross, as a deontolojist, has denied the teleolojical thesis that “what makes right acts right is their producing good consequences” and argued for rightness of some act types independent of their consequences. In this article we have discussed Ross’s arguments against teleological theories and his theory of “prima facie duty”. While discussing his normative ethical theory we have taken attention to his methodology and tried to evaluate relation of this methodology with his views in meta-ethics.

Creator

Ahmet YILDIZ

Publisher

İlahiyat Bilimleri araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2012-12-20

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_9769861102.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

6 yildiz.pdf

Collection

Citation

Ahmet YILDIZ, “W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed December 19, 2018, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/32.