Mantık Ve Bilgi Teorisi

Dublin Core

Title

Mantık Ve Bilgi Teorisi
Logic And The Theory Of Knowledge

Subject

İbn Rüşd, Aritoteles, Farabi, Burhan, Kıyas, Tanım, Hitabet, Şiir
Averroes, Aristotle, Al-Farabi, Demonstration, Syllogism, Definition, Rhetoric, Poetics

Description

Bu metinde, Aristoteles’in Organon’una yazmış olduğu telhis bağlamında, İbn Rüşd’ün mantık ve bilgi teorisi ele alınmaktadır. Aristoteles’in mantıkla ilgili tüm eserlerine geniş yorum ve şerhler yazan ilk Müslüman mantıkçının Farabi olduğu herkes tarafından bilinir. Yunan-Arap felsefi geleneğinin mirasçısı olarak İbn Rüşd, sık sık Farabî’yi mantıkta Aristotelesçi yoldan ayrılmakla eleştirmiştir.
In this text, the logic of Averroes and his theory of knowledge are discussed in the context of his Paraphrase of Aritotle’s Organon. It is well-known that al-Farabi was the first Muslim logician, who wrote extensive paraphrases of or commentaries on all Aristotle's Organon. As the heir of the Greek-Arab philosophical tradition, Averroes is often concerned to comment on or criticize al-Farabi for departing from the Aristotelian path in logic.

Creator

Majid FAKHRY
Çev.: Ahmet KAYACIK – Mahmut Sami ÖZDİL

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2013-06-29

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_7872888446.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

9. kayacik - ozdil.pdf

Collection

Citation

Majid FAKHRY and Çev.: Ahmet KAYACIK – Mahmut Sami ÖZDİL, “Mantık Ve Bilgi Teorisi,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed April 6, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/26.