Gazâli’nin Tövbe Algısı

Dublin Core

Title

Gazâli’nin Tövbe Algısı
Al-Ghazali’s Perception Of Repentance

Subject

Gazâli, Tövbe, İlim, Hal, Fiil
Al-Ghazali, Repentance, Knowledge, State, Act

Description

Gazâli açısından tövbe ilim, hal ve fiil olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Gazâli, bu üç kavram ve bunları açıklarken kullandığı ayet ve hadislerle bir yandan tövbeyi işlevsel hale getirmek, diğer yandan da insanoğlunun hayatında dini etkin bir güç olarak yerleştirmek gayesini taşımıştır. Bunun için de tövbenin üç unsurunu özellikle bir kimsenin günahlarının cezasını çekmesi gerekliliğine vurgu yaparak açıklamıştır. Böyle bir yöntem izlemesinin nedeni ise insanoğlunun cezanın mahiyetini işitmesi ve tövbe ile kurtuluş yolunda yürümeye istekli hale gelmesidir. Bu makalenin amacı yaratılışı gereği günah işleme temayülü bulunan insanın ahiret hayatında kurtuluşa ulaşmasında son derece önemli bir fonksiyona sahip olan tövbenin doğası ve unsurlarına Gazâli’nin nasıl bir bakış açısı sergilediğini araştırmaktır.
In terms of al-Ghazali, repentance consists of three elements such as knowledge, state and act. Al-Ghazali has purposed to make it functional with these three concepts and verses and hadiths which used to explain them. On the other hand, he has aimed at placing religion as an active force in the religious life of mankind. To do this, he has particularly announced the three elements of repentance with an emphasis on the need to expiate a person's sins. The reason of such a method followed by him is that humankind will hear the nature of punishment and walk willingly to the path of salvation through repentance. The purpose of this article is to evaluate al-Ghazali’s point of view to the nature of repentance and its elements which are extremely important the salvation of Man who is liable to sin on account of his creation in the Hereafter.

Creator

Harun IŞIK

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2013-06-29

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_7872888446.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

8. isik.pdf

Collection

Citation

Harun IŞIK, “Gazâli’nin Tövbe Algısı,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed April 6, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/25.