Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri

Dublin Core

Title

Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri
The Peripatetic Philosophers’ Understandings Of State And Their Ideas About Democracy

Subject

Siyaset, Meşşâî Filozofları, Devlet, Demokrasi, Mutluluk
Politics, Peripatetic Philosophers, State, Democracy, Happiness

Description

Felsefenin ana konularından biri de siyaset felsefesidir. En iyi devlet şeklinin ne olduğu, bu bağlamda demokrasinin en iyi devlet biçimi olup olmadığı problemi, siyaset felsefesinin en temel sorunlarından birisidir. Bu çerçevede İslam filozofları da bu konuyla ilgilenmiş ve mesele hakkında görüş beyan etmişlerdir. İslam filozoflarının siyaset-devlet anlayışları ile metafizik, ahlak konuları yakından ilintilidir. Bu makale, Meşşâî filozoflarının siyaset felsefeleri bağlamında onların devlet anlayışları ve demokrasi hakkındaki görüşlerini ele almaktadır. Meşşâî filozofların devlet ve demokrasi konusunda kendi aralarında hemfikir oldukları noktalar olduğu gibi, farklı düşündükleri taraflar da vardır. Bu bağlamda Meşşâî filozofların tamamının demokrasi konusunda olumsuz bir kanaate sahip oldukları söylenebilir.
Political philosophy is one of the main issues of philosophy. One of the essential problem of political philosophy is that what is the best form of state and that whether the problem of ideal form of state is democracy or not. In this respect, Muslim philosophers are also engaged with those issues and they explain their ideas about them. Muslim philosophers’ understandings of politics-state are closely related to the issues of metaphysics and ethics. This article deals with the peripatetic philosophers’ ideas about state and democracy in the context of their political philosophy. As there are similarities about the peripatetic philosophers’ ideas on the issues between them, there are also some differences on the same topics among them. In this context, it can be said that all the peripatetic philosophers’ approaches to the issue of democracy are the negative.

Creator

Ali Kürşat TURGUT

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2013-06-29

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_7872888446.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

7. turgut.pdf

Collection

Citation

Ali Kürşat TURGUT, “Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed April 6, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/24.