Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi

Dublin Core

Title

Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi
The Appropriation Of The Title ‘Rabb (Lord)’ And Verbs ‘Rokû‘ (To Bow)’ And ‘Sajda (To Prostrate Oneself)’ In The Qur’an And In The Narrations

Subject

rabb (sahip, efendi), rukû‘/ inhinâ (önünde eğilmek), secde (önünde yere kapanmak), rasûl (elçi)
rabb (lord), rokû/ inhinâ (to bow), sajda (to prostrate oneself), rasûl (embassador)

Description

Kur’ân’da Allah dışında, ‘tanrı (ilâh)’ sayılmayan varlıklar veya mutlak itaat edilmeyen insanlar için bir sıfat olarak ‘rabb (sahip, efendi)’ kelimesi, onlara karşı gösterilen saygıyı ifade eden eylemler olarak ‘rukû‘/ inhinâ’ (önünde eğilmek)’ ile ‘secde (önünde yere kapanmak)’ fiilleri ve ayrıca hizmetkârlar için ‘‘abd (erkek köle)’ ile ‘eme (kadın köle, halayık)’ sıfatları hiçbir olumsuz ve sakıncalı durum ima edilmeksizin Allah tarafından kullanılmıştır. Kur’ân’da durum böyle olmakla birlikte bazı sağlam rivayetlere (ahâdîs) göre Allah Rasûlu Muhammed, bir ‘rasûl (elçi)’ olarak, Müslümanların ‘rabb’ ile ‘‘abd’ ve ‘eme’ sıfatlarını efendi ve köleleri için kullanmalarını kısmen, Allah dışındaki varlıklar veya insanlar önünde ‘ruku’/ inhinâ’ ve ‘secde’ yapılmasını ise tamamen yasaklamıştır. Dolayısıyla o, böyle yapmakla bir nevi ‘rabb’ sıfatını ve rukû‘’ ile ‘secde’ fiillerini Allah’a tahsis etmiş oluyordu. Ancak şunu belirtelim ki, Allah Rasûlu Muhammed, anılan tahsisleri Allah’tan ve rasûlu Cibril’den bağımsız olarak yapmış olamaz. Muhtemelen kendisi, bu tahsisleri yapmak konusundaki özel arzusunu ve teklifini bir şekilde Allah’a arz etmişti. Onun bu arzusu ve teklifi kabul edilmiş olmalı ki o da bunu inananlardan talep etmişti. Öte yandan Allah rasûlunun yaptığı yukarıdaki tahsisleri baz alarak bu tahsislerin mevcut olmadığı geçmiş zamanlarda vuku bulmuş bir takım olaylardan (Allah nebîleri Adem ile Yusuf’un hikayelerinden) bahseden bazı ayetlerdeki ‘rabb’ ve ‘secde’ kelimelerini bağlamın izin vermediği şekilde yorumlamak ve tercüme etmek doğru bir yöntem değildir.
In the Qur’an, the title ‘rabb (lord)’ was used by Allah as an adjective for his creatures that are not recognized as gods and for people to whom are not absolute obedient without implying any negative and undesirable situation, the werbs ‘rokû‘/inhinâ’(to bow)’ and ‘sajda (to prostrate oneself)’ were used as actions expressing respect for them (for example, while greeting someone) and olso the titles ‘‘abd (male slave)’ and ‘eme (female slave)’ for servants as well. In addition, according to authentic narrations (ahâdîth) Muhammad The Embassador of Allah as an ‘ambassador (rasûl)’ banned Muslims from using the titles ‘rabb, ‘abd’ and ‘eme’ for their lords and the (male/ female) slaves partially and for their bowing (rokû‘/ inhinâ’) and prostrating in front of something/ someone (sajda) such as these creatures other than Allah or people, completely. Therefore, in a sense he has appropriated the title ‘rabb, the verbs ‘rokû‘’ and ‘sajda’ to Allah. However, we must indicate that such appropriations could not be made by Muhammad The Embassador of Allah independently of his lord (Allah) or Gabriel (Jibril). He probably presented his desire and his suggestion about these appropriations in a way. His desire and his suggestion must have been accepted by Allah so he had demanded making these appropriations from believers. On the other hand, by basing on the appropriations Allah’s Embassador Muhammad did above without the permission of the context translating or interpretting the words ‘rabb’ and ‘sajda’ from the stories (the stories of Allah’s messengers Adam and Joseph) which are talking about the events took place in the past ages when those appropriations were not existed is not a true method.

Creator

Halil HACIMÜFTÜOĞLU

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2013-06-29

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_7872888446.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

4. muftuoglu.pdf

Collection

Citation

Halil HACIMÜFTÜOĞLU, “Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed April 6, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/21.