Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri

Dublin Core

Title

Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri
Al-Sayyed Al Sharef Al Jurjani And His Work Entitled Al-Mesbah Fe Sharh Al-Meftah

Subject

es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, el-Misbâh fî Şerhi'l-Miftâh Ebû Ya‘kûb es-Es-Sekkâkî, Miftâhu'l-‘Ulûm, Belâgat
as Sayyid Sharîf al-Jurjânî, al-Misbâh fî Sharhi’l-Miftâh, Abû Ya’qûb as Sakkâkî, Miftâhu'l-‘Ulûm, Rhetoric

Description

Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) İslâm düşünce tarihinde hicrî sekizinci, milâdî on dördüncü yüzyılın ikinci yarısıyla, hicrî dokuzuncu, milâdî on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli bir düşünür ve bilim adamıdır. Çok yönlü araştırmacı ve yazar olan Seyyid Şerîf, mantıkçı-dilci oluşu sebebiyle sekizinci yüzyılın belâgat ilminde mantık ekolünün takipçilerinden biri olarak görülmektedir.
Bu makale, ,es-Sekkâkî’nin (ö.626/1229) kaleme aldığı Miftâhu'l-‘Ulûm adlı eserin belâgatle ilgili üçüncü bölümüne Seyyid Şerîf Cürcânî’nin yazmış olduğu el-Misbâh fî Şerhi'l-Miftâh isimli şerhinin birçok açıdan incelenmesini ve Arap dili ve belâgatı açısından taşıdığı önemi ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Sayyid Sharif Jurjânî (d.816/1413) A Scholar and scientist in the history of Islamic thought lived in the second half of the 8th, first half of the 9th centuries after Hijrah (second half of the 14th and first half of the 15th centuries AD). Sayyid Sharif Jurjânî was a prolific researcher and author. Due to his deep knowledge in logic and linguistics he is regarded as one of the followers of the logic school in the science of Rhetoric in the eight century AH.
In this article we aimed at studying Sayyid Sharif Jurjânî’s commentary entitled al-Misbâh fî Sharhi’l-Miftâh on the third chapter of Sakkâkî’s (d.626/1229) Miftâhu’l- ‘Ulûm a work on Rhetoric. We tried to examine this work from several perspectives and to demonstrate its importance vis a vis Arabic linguistics and Rhetoric.

Creator

Yüksel ÇELİK

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2013-06-29

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_7872888446.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

3. celik.pdf

Collection

Citation

Yüksel ÇELİK, “Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed April 6, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/20.