Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları Ve Öneriler

Dublin Core

Title

Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları Ve Öneriler
Religion, Spirituality and Medicine. Research Findings And Implications For Clinical Practice

Subject

Beden ve Ruh Sağlığı, Din, Manevȋ İhtiyaçlar
Mental and Physical Health, Religion, Spiritual Needs

Description

Giderek artan bilimsel araştırma miktarı din ve maneviyat ile hem ruh hem de beden sağlığı arasındaki ilişkileri gözler önüne sermektedir. Bu sonuçlar, anlam ve amaçla ilgili varoluşsal sıkıntıların yanı sıra güçlü psikolojik ve sosyal değişiklikler yaşayan ciddi ya da kronik hastalıkları olan hastalar için bilhassa geçerlidir. Son araştırmalar, dini inançların kemoterapi alımı ve diğer hayat kurtarıcı tedaviler gibi tıbbȋ kararları etkilediğini ve bazen de tıbbȋ tedaviyle çatışabildiğini göstermektedir. Bu makale, hekimlerin bu tür bir bilgiyi kullanma biçimlerini ele almaktadır. Maneviyat, pek çok hekimi rahatsız eden bir alandır. Çünkü tıp fakültelerindeki eğitim ve ‘sürekli tıp eğitimi’ (continuing medical education) programları sınırlıdır. Çoğu hekim sadece (din ve maneviyatla ilgili) gerekli eğitimin eksik oluşundan değil hastalara ilave zaman harcama ve etik sınırları ihlal etme konusunda da endişe duymaktadır. Bu tür endişeler geçerli olmakla beraber onlardan her birisi mantıklı bir şekilde ele alınabilir. Manevi yaşam öyküsünü dinleyip ona göre hareket etme, hastanın inançlarını destekleme ve manevi ihtiyaçları gidermeyi planlama bu makalenin ele alacağı konular arasındadır. Amaç, tıbbȋ tedaviyi sağlayan hekimlere yardımcı olmak başka bir deyişle hastaların tıbbȋ rahatsızlığa anlam verme ve onun üstesinden gelme biçimlerine karşı duyarlı olmaktır.
A growing body of scientific research suggests connections between religion, spirituality, and both mental and physical health. The findings are particularly strong in patients with severe or chronic illnesses who are having stressful psychologic and social changes, as well as existential struggles related to meaning and purpose. Recent studies indicate that religious beliefs influence medical decisions, such as the use of chemotherapy and other life-saving treatments, and at times may conflict with medical care. This article addresses the ways physicians can use such information. Spirituality is an area that makes many physicians uncomfortable, since training in medical schools and continuing medical education programs are limited. Not only do most physicians lack the necessary training, they worry about spending additional time with patients and overstepping ethical boundaries. While these concerns are valid, each can be addressed in a sensible way. Taking a spiritual history, supporting the patient’s beliefs, and orchestrating the fulfillment of spiritual needs are among the topics this article will address. The goal is to help physicians provide medical care that is sensitive to the way many patients understand and cope with medical illness.

Creator

Harold G. KOENING
Çev.: Nurten KIMTER

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

2013-12-20

Relation

http://bilimname.com.tr/admin/upload/_8930780291.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Files

20130209.pdf

Collection

Citation

Harold G. KOENING and Çev.: Nurten KIMTER, “Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları Ve Öneriler,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed August 15, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/17.