Hristiyan Bir Sosyolog Olarak Max Weber

Dublin Core

Title

Hristiyan Bir Sosyolog Olarak Max Weber
Max Weber As “Christian Sociologist”

Subject

Max Weber, Protestan, Ahlak, Kapitalizm, Hristiyanlık
Max Weber, Protestant, Ethic, Capitalism, Christianity

Description

Bu makalede Max Weber’in hayatı ve çalışmalarının, onun Hıristiyan dinî geleneği ve dünya görüşlerinden önemli derecede etkilendiği savunulmaktadır. Bu açıdan o, erken dönem birçok Amerikan sosyologundan farklı değildir. Bununla birlikte, Weber’in dinî kuruluşlar üzerine basit yazılar yazmak ya da ondan büsbütün kaçınmak yerine, din incelemesini özgün bir fenomen olarak ele alması, onu diğerlerinden farklı yapan en önemli özelliğidir.
This essay argues that Max Weber's life and work were significantly affected by his Christian faith tradition and world view, and that in this respect he is not to be differentiated from many early American sociologists. A significant point of differentiation occurs, however, in that Weber turned to the study of religion as a generic phenomenon, rather than simply writing about religious organizations or avoiding the topic altogether.

Creator

William H. SWATOS & Peter KIVISTO
Çev.:Abdulvahap TAŞTAN

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

2016-05-06

Rights

CC BY-NC-ND

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_9394800067.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

text

Collection

Citation

William H. SWATOS & Peter KIVISTO and Çev.:Abdulvahap TAŞTAN, “Hristiyan Bir Sosyolog Olarak Max Weber,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed July 13, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/125.