Vâcidiye Medresesi

Dublin Core

Title

Vâcidiye Medresesi
Vâcidiye Madrasah

Subject

Vâcidiye Medresesi, Abdülvâcid b. Mehmed (Molla Vâcid), Kütahya, Astronomi, Germiyanoğulları
Vâcidiye Madrasah, Abdülvâcid b. Mehmed (Molla Vâcid), Kütahya, Astronomy, Germiyanids

Description

Vâcidiye Medresesi, Germiyanoğulları dönemi hükümdarlarından I. Yakub Bey devrinde Germiyan emirlerinden Mübârizüddin Umur b. Savcı tarafından 714 (1314-1315) tarihinde yaptırılmıştır. Medrese, Abdülvâcid b. Mehmed (Molla Vâcid) adlı müderrisin buraya tayin edilip burada uzun süre ders okutması ve vefatından sonra buraya defnedilmesinden dolayı ondan sonra Vâcidiye Medresesi adıyla şöhret bulmuştur. Medresenin ortası açık bir kubbeye sahip olması ve yan odalarda da aynı durumun tekrarlanması, medrese bünyesinde rasat aletlerinin kullanılacağı bir yerin varlığından söz edilmesi, Kütahya’da astronomiye ilginin eski bir gelenek olduğuna işaret eden kanıtlar ve yapıya adını veren Abdülvâcid’in alanda eser vermiş olması gibi hususlar buranın rasathane olarak da kullanılmış olabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Özellikle pâye itibariyle düşük bir seviyeye sâhip olması dolayısıyla müderrislerinin tamamı tespit edilemeyen medrese, muhtelif zamanlarda onarımlar geçirmiş ve son olarak 1999’daki onarımın ardından Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Bu çalışmada Vâcidiye medresesi, ilk defa kullanılan bazı arşiv belgeleri ışığında, temel özelliklerinin yanı sıra mimari yapısı, rasathane olması meselesi ve müderrisleri açısından bir bütün olarak ve kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.
Vâcidiye Madrasah was built by Mübârizüddin Umur b. Savcı who is one of Germiyanids’s chieftain on 714 (1314-1315) in the period of Yakub Bey who is one of the Germiyanids lords. The Madrasah was reputated as Vâcidiye Madrasah after Abdülvâcid b. Mehmed’s (Molla Vâcid) assignment the district, his long timed lactures and being buried there when he died. Exiting of open roof and the same in side rooms, existing of roumores about a place in which observatory tools can be used and existing of prooves about Kutahya’s astronomical interests was traditional and Abdülvâcid’s study on the issue, were commented that the place was possibly used as meteorological observatory as well. The Madrasah which not all of it’s instructors could be identified especially because of its low rank, was restored in different times and after last restoration on 1999 it has been transformed into museum. In this work, Vâcidiye Madrasah is extensively taken in hand as a whole beside its basic speciality, the matter of its being a meteorological observatory and its instructors in light of some archive documents that was used first time.

Creator

Mehdin ÇİFTÇİ

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

2016-05-06

Rights

CC BY-NC-ND

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_9394800067.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

text

Collection

Citation

Mehdin ÇİFTÇİ, “Vâcidiye Medresesi,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed July 13, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/122.