İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları

Dublin Core

Title

İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları
Faith Development Theory: Stages of Faith

Subject

İnanç, Gelişim, Teori, Fowler, Aşama
Faith, Development, Theory, Fowler, Stage

Description

İnanç gelişim teorisi kaleme alındığı 1981 yılından günümüze kadar inanç ve onun gelişimi konusunda en çok incelenen, değerlendirilen ve tartışılan teorilerden birisi olmuştur. Bu teori üzerinde 200’den fazla çalışma gerçekleştirilmiştir. Bizzat James W. Fowler’in kendisi, 2015 yılı Ekim ayındaki vefatına kadar sürekli olarak inanç olgusu üzerinde çalışmalarda bulunmuş ve çok sayıda makale ve kitap kaleme almıştır. Bu makale de ülkemizde üzerinde çok az çalışmanın yapıldığı bir konunun detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Fowler, inanç konusunda bebeklerin inanç gelişimini kategorize eden bir ön aşama da dahil edildiğinde yedi basamaklı bir aşama modeli ileri sürmüştür. Fowler’in teorisine göre bir aşamadan diğerine geçiş otomatik olarak gerçekleşmemekte, bireyin bir önceki aşamada ortaya çıkan gelişim ödevlerini başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca teoride sürekli bir ilerleme meydana gelmekte olup tamamlanan bir aşamaya geri dönmek söz konusu değildir. Çalışmanın son bölümünde ise kısa bir şekilde insanların hangi inanç basamağında oluklarının tespit edilmesi amacıyla Fowler tarafından geliştirilen ‘İnanç Gelişim Mülakatı’ hakkında bilgi verilmektedir.
Faith Development theory has been one of the most studied, assessed and discussed theory about faith and its development from 1981 that it has been written until now. Works over 200 have been studied on this theory. James W. Fowler, himself, has studied on the faith phenomenon and written a lot of articles and books continuously until his death in October 2015. In this article it has been intended to study on a topic detailed, which is studied just in a few works in our country. Fowler has argued that there are seven stages in faith development when added a primal faith stage, which categorizes the faith development of infants. According to Fowler’s theory transition from one stage to another isn’t automatical process; it needs to complete succesfully person’s development assignments, which appears in the former levels. Additionally there is a progress continuously in the theory and it isn’t possible to return to completed stages. In the conclusion an information about ‘The Faith Development Interview’ developed by Fowler to determine that which stage a person is in? has been given briefly.

Creator

Mustafa ULU

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Date

2016-05-06

Rights

CC BY-NC-ND

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_9394800067.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

text

Collection

Citation

Mustafa ULU, “İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed May 27, 2020, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/112.