Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezhürleri: Irak Bölgesi

Dublin Core

Title

Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezhürleri: Irak Bölgesi
Reflections of Abbasid Urbanism on The Cities of Iraq Qithout Baghdad: Iraq Region

Subject

Abbâsîler, Şehircilik, Irak, İslam Medeniyeti
Abbâsîds, Urbanism, Iraq, Islamic Civilization

Description

Abbâsîler dönemi (132/750-656/1258), İslam şehirciliğinin en önemli ve verimli aşamalarından birini teşkil eder. İslam şehirciliği için olgunluk devri olarak ifade edilebilecek bu dönemde Müslüman coğrafyadaki şehirleşme potansiyeli iyice açığa çıkar ve çok sayıda şehir kurulur. Özellikle Abbâsîlerin ilk asrında (132/750-232/847) kurulan şehirler, hem sayı hem de nitelik bakımından İslam tarihinin diğer devirlerine göre üstünlük arz ederler. Güvenli başşehir arayışıyla başlayan ve her halifenin kendi adıyla anılacak şehirler kurma isteklerinin etkisiyle gelişen şehirleşme faaliyeti, İslam medeniyet tarihinde etki bırakan çok sayıda şehrin ortaya çıkışını netice verir. Kuruluşu kadim kültürlere kadar uzanan şehirler de bu dönemde yeniden canlanır ve eski parlak günlerine kavuşurlar
Abbâsîler devrinde ülkenin doğusundan batısına bütün bölgelerinde inkişaf eden şehircilik faaliyetinin en yoğun olduğu kesim, devletin idarî merkezi durumunda olan Irak’tır. Bu çerçevede Abbâsîlerde şehircilik denilince ilk akla gelen kent Bağdat olsa da, Mezopotamya bölgesinde Bağdat dışında irili ufaklı çok sayıda şehir ortaya çıkmıştır. Bu makalede Abbâsîlerin kuruluşunu takip eden ilk asırda, Bağdat dışındaki Irak merkezli şehircilik faaliyetleri ele alınacaktır.
Abbâsîd era constitutes one of the most important and productive stages of Islamic urbanism. This period can be expressed as the classical period of the Islamic urbanism. The potential of urbanization in the Islamic world reveal thoroughly and many cities established almost every part of the Muslim world. Expecially the cities which are established at the first Abbâsîd century were superior compared to cities of other periods of Islamic history. Abbâsîd urbanization activity started by searching safe capital city and grew by the impact of each caliph's desire to build cities that bears his name. So that it resulted in the emergence of the cities, leaving a large number of effects in the history of Islamic civilization.

Irak is the administrative center of the state and it is the place where the most intense urban studies during the Abbâsîd period. The first city that comes to mind is Baghdad when we talk about of Abbâsîd urbanism. In addition to Baghdad, this period's urbanization provides numerous large and small city's emergence In Iraq. In this article, Iraq-based urbanism activities except Baghdad will be discussed in the first century of Abbâsîds.

Creator

Kadir KAN

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi (IBAV)

Contributor

2016-05-06

Rights

CC BY-NC-ND

Relation

http://www.bilimname.com.tr/admin/upload/_9394800067.jpg

Format

pdf

Language

Turkish

Type

text

Collection

Citation

Kadir KAN, “Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezhürleri: Irak Bölgesi,” bilimname: Düşünce Platformu, accessed November 20, 2019, http://repository.erciyes.edu.tr/bilimname/items/show/111.