Browse Items (1 total)

  • Tags: Yapı

20130206.pdf
Fowler, inanç gelişimi olgusu ile ilgilenen en önemli teorisyenlerden birisidir. İnancı bireylerin yaşama yönelik ana motivasyonlarının bir parçası olarak tanımlayan Fowler’e göre o, din vasıtasıyla ve biliş aracılığıyla ifade…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2