Browse Items (1 total)

  • Tags: Tin

Fenomenoloj akımı içerisinde yer alan Max Scheler (1874-1928), özellikle insan ve değer felsefesi alanlarına fenomenolojik yöntemle yaklaşması ile meşhurdur. İnsan konusuna bu yöntemle yaklaşan Scheler, insana dair görüşlerinde…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2