Browse Items (1 total)

  • Tags: Socialization

20130208.pdf
Bireylerin neden dindar olduğu sorusuna din sosyolojisindeki dört teori cevap verebilir. Yoksunluk teorisi bireysel dindarlığı, bireyin yaşamda karşılaştığı engeller karşısında dinin sağladığı telafide ararken, sosyalleşme teorisi…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2