Browse Items (2 total)

  • Tags: Farabi

20110206.pdf
يُعتبر الفارابي من أهم فلاسفة عصره، حيث استند في فلسفته إلى مفاهيم فلسفية جديدة، ونستطيع أن نقول : إن له نظريته الخاصة في الفن ، حيث تناول…

9. kayacik - ozdil.pdf
Bu metinde, Aristoteles’in Organon’una yazmış olduğu telhis bağlamında, İbn Rüşd’ün mantık ve bilgi teorisi ele alınmaktadır. Aristoteles’in mantıkla ilgili tüm eserlerine geniş yorum ve şerhler yazan ilk Müslüman…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2