Browse Items (1 total)

  • Tags: Endülüs Tarihi

Merrakuşî, Mağrib’li bir edebiyatçı ve tarihçidir. O, XII. yüzyılın sonlarında Merrakeş’te doğmuş ve hayatının ilk otuz iki yılını bu bölgede geçirmiştir. Mağrib’teki hayatı daha çok Merrakeş, Fas ve Endülüs’ün…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2