Browse Items (2 total)

  • Tags: Dindarlık

20140209.pdf
Bu araştırmanın temel amacı, üniversiteli öğrencilerde dindarlık (dinsel yaşantı biçimleri ve öznel dindarlık algısı) ile kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme ve psişik izolasyon arasındaki ilişkiyi din psikolojisi…

20130208.pdf
Bireylerin neden dindar olduğu sorusuna din sosyolojisindeki dört teori cevap verebilir. Yoksunluk teorisi bireysel dindarlığı, bireyin yaşamda karşılaştığı engeller karşısında dinin sağladığı telafide ararken, sosyalleşme teorisi…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2