Browse Items (1 total)

  • Tags: Actual Duty

6 yildiz.pdf
Normatif etiğin temel sorularından birisi “Doğru eylemleri doğru kılan nedir?” sorusudur. Bu soruya cevap olarak sunulan görüşler sonuççu görüşler ve deontolojik görüşler olarak iki genel başlıkta değerlendirilmektedir. W. D.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2