Browse Items (12 total)

  • Collection: 2011/2

20110211.pdf
Ürdün’de halkın hadise büyük rağbeti vardır. Hadisler hemen herkes tarafından okunmakta, konuşulmakta, tartışılmakta, öğrenilip öğretilmekte, yaşanmaktadır. Bunun yansımaları eğitimde de olmaktadır.
Zorunlu öğretimin ilk…

20110210.pdf
Ayetlerdeki durak yerleri, Kur’an’ın anlaşılmasında oldukça belirleyidir. Bu yüzden, bu alandaki faaliyetler nisbeten erken sayılabilecek bir dönemde başlamış ve son derece önemli çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, bazı…

20110209.pdf
Bu makalenin konusunun fıkıh usulündeki delalet bahislerinde kullanılan terimlere vaz’ediliş ve kullanılış maksatları açısından genel bir bakış olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda bu terimlerin ortak anlamları olup olmadığı…

20110208.pdf
Fetvâ emini, karşılaşılan bir takım problemler neticesinde, şeyhülislam adına fetvâ hizmetlerini yürütmek üzere tayin edilen kimseye verilen isimdir. Aslında ilk olarak bu göreve getirilen kimse, birebir fetvâ emini olarak…

20110207.pdf
Bu araştırmaya öğretici görüşlerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz Kur’an kurslarının sorunları konu edinilmiştir. Araştırmaya Kayseri ili merkez Melikgazi ilçesinde görev yapmakta olan 100 görevli…

20110206.pdf
يُعتبر الفارابي من أهم فلاسفة عصره، حيث استند في فلسفته إلى مفاهيم فلسفية جديدة، ونستطيع أن نقول : إن له نظريته الخاصة في الفن ، حيث تناول…

20110205.pdf
Kelam ilminin en önemli konularından biri olan Peygamberlik meselesine dair geçmişten günümüze pek çok eser kaleme alınmış ve problem, farklı boyutlarıyla analiz edilmiştir. Bu konuyu eserinde tahlil eden Kelam âlimlerinden biri de…

20110204.pdf
Mevlana İslam kültür tarihinde büyük izler bırakmış, düşünceleriyle hem kendi yaşadığı dönemi, hem de günümüze kadar tüm dönemleri görüşleri ve tasavvufi duruşuyla etkilemiş önemli bir mutasavvıf ve İslam âlimidir. Bir…

20110203.pdf
Hâşiye ve benzeri eserler gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı araştırmalarda çok az incelenen telif türüdür. Bunun sebebi de ya konunun önemi hakkında bir ön yargı veya bilgi eksikliğidir. Bu çalışmada yapılmak istenen, hem…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2