Browse Items (12 total)

  • Collection: 2012/2

11 akdag-ozdil.pdf
Mantık disiplini Antik Yunan’da doğmuştur ve “mantık” terimi yunanca “hitabet” anlamına gelen “λόγος” kelimesinden gelmektedir. İnsanlar ne zaman tartışır ve fikri münakaşada bulunurlarsa bulunsunlar, Mantık,…

11 tokur-guven.pdf
Sayıları her geçen gün artmakta olan birçok yeni çalışma; dinî inanç, dinî pratik, zihinsel ve fiziksel sağlık ile uzun ömür arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Bu makale, dinin psikolojik olarak anlaşılabilmesinin…

10 hassun.pdf
تناول هذا البحث بشكل موجز تاريخَ الفكر الجمالي عبر القرون الأولى وأهم النظريات الجماليّة منذ العصر اليوناني القديم وحتى العصور الوسطى…

9 dirik.pdf
Kürtaj konusu sıkça gündeme gelmekte çeşitli boyutlarıyla farklı ortamlarda tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kürtajı tartışmak değil, hamileliğin sonlanmasının müsebbibi haksız fiil sahibine verilecek cezaları bir…

8 keskin.pdf
Oryantalizm, Batı’nın Doğu toplumlarını nasıl anladığı ve yorumladığına göndermede bulunur. Söz konusu anlama ve yorumlama emperyalist yayılmayla da el ele gider ve Batı’nın kendi konumunu tahkim etmeye ve meşrulaştırmaya…

7 karakose.pdf
Ahlak, bireyin toplumsallaşmasına ve topluma geliştirici yönde katkı sağlamasına imkân veren bir gerçekliktir. Ahlak, toplumsal boyutu ve yansımaları yönüyle sosyolojinin önemli bir konusudur. Öncelikle, çeşitli düşünürlerin…

6 yildiz.pdf
Normatif etiğin temel sorularından birisi “Doğru eylemleri doğru kılan nedir?” sorusudur. Bu soruya cevap olarak sunulan görüşler sonuççu görüşler ve deontolojik görüşler olarak iki genel başlıkta değerlendirilmektedir. W. D.…

5 akpinar.pdf
Kur’an’ın yedi harf üzere indirildiğini bildiren rivayetlerden anlaşılan, yedi harfin, Kur’an’ın okunması konusunda kolaylık getirdiğidir. Bu kolaylık, Kur’an’ın yazılı metninden okuyup öğrenmekten ziyade dinleyerek…

4 fatis.pdf
Bu makalemizde, Şia’nın İmamet inancıyla ilgili motiflerin onların diğer bazı inanç esaslarını nasıl etkilediğini inceledik. Bu motifler İmamiye Şia’sının belirlediği bazı inanç esaslarına ve ibadetlerine kadar girmiştir.…

3 bayam.pdf
Muallim Nâci (1849-1893), kaleme aldığı birçok eserle XIX. yüzyılın son çeyreğinde dikkatleri üzerine çeken meşhur bir Osmanlı müellifidir. Onun özellikle Türkçe’ye ilişkin çalışmaları, hem Osmanlı Devleti…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2