2012/1

Dublin Core

Title

2012/1

Source

http://www.bilimname.com.tr

Publisher

Ilahiyat Bilimleri Arastirma Vakfi

Date

June 2012

Rights

All rights reserved.

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Items in the 2012/1 Collection

Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme Ve Anlamını Öğrenme Üzerine
Okuma anlamına gelen Kur’an, öncelikle Hz. Peygamber (sav) tarafından okunmuştur. Kur’an lafızlarının okunuş formları sahabeye öğretilmiş, yanlış okunmaması konusunda tedbirler alınmıştır. Okunan Kur’an’ı, kıraatiyle…

Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları
Abbasilerin en meşhur halifelerinden biri olan Hârûn Reşîd zamanı, devletin en zirve dönemlerinden birini teşkil eder. Onun zamanında devlet her alanda büyük gelişmeler göstermiştir. Bununla birlikte devlete karşı muhalefet de hiç…

Hamdi Yazır’da Hak Kavramı
Bu makale, Hamdi Yazır’ın fikirlerinde ve eserlerinde etkin olan hak kavramını aydınlatmaktadır. Öncelikle hak kavramı açıklanmış ve Yazır’ın dünyasında söz konusu kavramın önemine işaret edilmiştir. Daha sonra hak ile ilim…

Lugat-I Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (I)
Muallim Nâci (1849-1893), kaleme aldığı birçok eserle XIX. yüzyılın son çeyreğinde dikkatleri üzerine çeken meşhur bir Osmanlı müellifidir. Onun özellikle Türkçe’ye ilişkin çalışmaları, hem Osmanlı Devleti…

Hadislerde İcâz, İtnâb Ve Musâvât
Belâğat ilmi; meânî, beyân ve bedî’ olmak üzere üç temel kısma ayrılır. Bunlardan Meânî; sözün yerinde kullanılması ile ilgili bir ilim dalıdır. Îcâz, musâvât ve itnâb, bu ilim dalı içerisinde yer alan edebî…

Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi
Kur’ân âyetlerinin anlamı, onların tarihi ve tabii bağlamları içerisinde ele alındığında daha doğru bir biçimde ortaya çıkar. Bu sebeple âyetlerin sahih anlamları için ciddi bir arkaplan okuması yapılmalı ve âyetler bu…

Sahabe Neslinin Yetkin Mizah Ustası: İbn Ebû ‘Atîk
Klâsik Arap edebiyatı kaynakları, Emevi ve Abbasi dönemlerinde yaşanan bazı olayları mizahi perspektifle sunan nükteli anlatılara geniş bir yer ayırmıştır. Müslüman mizahının önde gelen isimlerinden İbn Ebû ‘Atîk, ilk kuşak…

Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahmân Bin Muhammed Bin El-Eş'as İsyanı
Emevî Devleti (661-750) ilk kurulduğu dönemden yıkılış anına kadar birçok muhalif hareketin hedefinde yer almıştır. Siyasi amaçlı bu hareketler; Mervaniler döneminde zirveye ulaşmıştır. Bunların içerisinde en tehlikeli olanı;…

Abdest Ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri
Temel gayesi Allah’ı hoşnut etmek olan ibadetlerin farklı uygulanış biçimleri, onların kişinin bedenine, çevresine ve ruhuna yönelik başka faydalar da sağladığını gösterir. Tasavvuf erbabı, ibadetlerin özellikle insanın ruhuna…

Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-U Zihnînin Ontik Konumu
Bu makale, dışsal ve düşünsel iki temel varlık alanı bağlamında, bir başka ifadeyle nesne ve kavram dolayımında düşüncenin ontik konumunu çözümlemeyi amaçlamaktadır. Dışsal varlığın gerçekliği konusunda muhalif bazı…