2014/2

Dublin Core

Title

2014/2

Source

http://www.bilimname.com.tr

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

December 2014

Rights

All rights reserved.

Format

Text

Language

Turkish

Type

Text

Items in the 2014/2 Collection

Teşrii Değer Açısından Sünnetin Konumu
Yüce Allah insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak için gönderdiği son dinine peygamber olarak, Hz. Muhammed’i (sav) seçmiştir. O’nun en bariz iki özelliği “Allah’ın kulu ve resulü” olmasıdır. Hz. Peygamber,…

Son Zaman Ayarı-I: Yıl, Aylar ve Haram Aylar
İslâm’da Ramazan orucu, hacc, kurban kesme gibi ibadetler özelliğine göre yıllık, aylık veya günlük zaman dilimlerine tâbidirler ve tahsis edildikleri vakitlerde yerine getirilmeleri şarttır. Bundan dolayı Allah Teâlâ, insanların…

Ergenlerin Dini İnanç, Şüphe ve Dini Tutumları Üzerine Bir Araştırma
Fizyolojik ve ruhsal değişimlerin yoğun olarak yaşandığı ergenlik dönemi, gelişim psikolojisinin üzerinde durduğu en önemli konulardan birisidir. Kimlik ve kişiliğin şekillenmeye başladığı bu dönem, hem bir dini uyanış ve…

Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Kütu’l-Kulûb Adlı Eserinde Zikir ve Vird
Bütün tasavvufî akımlar zikri, meslek ve meşreplerinin temeli ve esası kabul etmektedirler. Bu nedenle klasik tasavvuf kaynaklarında ifade edilen zikirle ilgili görüşler büyük bir önem arz etmektedir. H. IV. asır mutasavvıflarından…

Câhilî Arap Aklı ve Kur’an’ın Buna Yönelttiği Eleştiriler
Kur’ân-ı Kerim, îcaz, i’caz, belagat, bedi’ ve beyan yönü ile son derece güçlü; anlam ve muhteva bakımından çok derin mukaddes bir kitaptır. Böyle bir kitabın nazil olduğu ilk dönemlerde anlaşılabilmesi, değerinin takdir…

Kur’an’da Zamirin Merciini Tespitteki Bağlamsal Sorun
Kur’an’da daha çok kısaltma amacıyla kullanılan zamirlerin birçoğunun hangi ismin yerine kullanıldığı bağlamın da yardımıyla kolayca tespit edilebilmektedir. Ancak bu durum bütün zamirler için geçerli değildir. Hangi ismin…

İmânın Sosyal Hayatta Tezahürleri –Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik–
Âyet ve hadislerde îmân anlatılırken çoğunlukla salih amellerle birlikte zikredilir. Sadece diliyle “inandım” demek îmânın göstergesi olarak yeterli değildir. Çünkü kalpte mevcut olan îmân ışığının hiç sönmeden…

Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç
İnanç gelişimi son yıllarda üzerinde çokça araştırma yapılan bir konudur. Gerek yerli gerekse yabancı dilde üretilen bilimsel literatürde inanç gelişimiyle ilgili çok sayıda yaklaşım bulunmaktadır. Dahası bu yaklaşımlardan…

Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Psişik İzolasyon ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma
Bu araştırmanın temel amacı, üniversiteli öğrencilerde dindarlık (dinsel yaşantı biçimleri ve öznel dindarlık algısı) ile kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme ve psişik izolasyon arasındaki ilişkiyi din psikolojisi…

Dinî Pazarlar ve Dinî Ekonomiler
Ekonomik rasyonel seçim teorisi, din sosyolojisine nihaî anlamda potansiyel araştırmacıların güncel olarak ortaya koyduğu farklı yaklaşımlarının yerini alabilecek yeni bir paradigma sunmaktadır. Teorinin kavramsal olarak kusursuz,…