2012/2

Dublin Core

Title

2012/2

Source

http://www.bilimname.com.tr

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

December 2012

Rights

All rights reserved.

Format

pdf

Language

Turkish

Type

Text

Items in the 2012/2 Collection

Din Görevlilerinin Camilerdeki Denetim İşlemlerine İlişkin Görüşleri: Kayseri Örneği
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Müslüman halka sunduğu din hizmetinde camilerin önemli bir yeri vardır. Camilerdeki din hizmeti imamlar tarafından yürütülmektedir. İmamların bu hizmeti ne oranda başarıyla yerine getirebildiğini…

Arapça’da Mürekkeb Harfler
Sözlüklerde harf, bir şeyin yanı kenarı şeklinde geçer. Istılah olarak ise harf “Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmayı sağlayan işaretlerden her birisidir” şeklinde tarif edilmektedir. Mürekkeb harfler Arapçada sıkça…

Lugat-ı Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (II)
Muallim Nâci (1849-1893), kaleme aldığı birçok eserle XIX. yüzyılın son çeyreğinde dikkatleri üzerine çeken meşhur bir Osmanlı müellifidir. Onun özellikle Türkçe’ye ilişkin çalışmaları, hem Osmanlı Devleti…

Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları
Bu makalemizde, Şia’nın İmamet inancıyla ilgili motiflerin onların diğer bazı inanç esaslarını nasıl etkilediğini inceledik. Bu motifler İmamiye Şia’sının belirlediği bazı inanç esaslarına ve ibadetlerine kadar girmiştir.…

Kur’an’ın Anlaşılması Ve Tebliği Yönünden Yedi Harfle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
Kur’an’ın yedi harf üzere indirildiğini bildiren rivayetlerden anlaşılan, yedi harfin, Kur’an’ın okunması konusunda kolaylık getirdiğidir. Bu kolaylık, Kur’an’ın yazılı metninden okuyup öğrenmekten ziyade dinleyerek…

W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı
Normatif etiğin temel sorularından birisi “Doğru eylemleri doğru kılan nedir?” sorusudur. Bu soruya cevap olarak sunulan görüşler sonuççu görüşler ve deontolojik görüşler olarak iki genel başlıkta değerlendirilmektedir. W. D.…

Sosyolojik Yönüyle Ahlak
Ahlak, bireyin toplumsallaşmasına ve topluma geliştirici yönde katkı sağlamasına imkân veren bir gerçekliktir. Ahlak, toplumsal boyutu ve yansımaları yönüyle sosyolojinin önemli bir konusudur. Öncelikle, çeşitli düşünürlerin…

İslamda Modernleşme Girişiminde Oryantalizmin İzleri
Oryantalizm, Batı’nın Doğu toplumlarını nasıl anladığı ve yorumladığına göndermede bulunur. Söz konusu anlama ve yorumlama emperyalist yayılmayla da el ele gider ve Batı’nın kendi konumunu tahkim etmeye ve meşrulaştırmaya…

İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası
Kürtaj konusu sıkça gündeme gelmekte çeşitli boyutlarıyla farklı ortamlarda tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kürtajı tartışmak değil, hamileliğin sonlanmasının müsebbibi haksız fiil sahibine verilecek cezaları bir…

في تاريخ الفكر الجمالي
تناول هذا البحث بشكل موجز تاريخَ الفكر الجمالي عبر القرون الأولى وأهم النظريات الجماليّة منذ العصر اليوناني القديم وحتى العصور الوسطى…