2014/1

Dublin Core

Title

2014/1

Source

http://www.bilimname.com.tr

Publisher

İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı (İBAV)

Date

June 2014

Rights

All rights reserved.

Format

Text

Language

Turkish, English, Arabic

Type

Text

Items in the 2014/1 Collection

Kur’ân’ı Anlama Sorunları ve Yöntemleri
Kur'ân'ın anlaşılması ve yorumlanması konusu, bilim adamları arasında süregelen temel Tefsir problemlerinden biri olma özelliğini dâima korumuş ve korumaya da devam etmektedir. “Kur'ân'ı nasıl anlayalım?” veya “Nasıl…

Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar
Kur’an’ı Kerim sesli olarak ilk defa Hz. Peygamber (a.s) tarafından okunmuştur. Hz. Peygamber (a.s)’ın Arap olması ve Arap dilinin doğası gereği seslendirme işlemi de doğal olarak bu dilin fonetiği içerisinde kalınarak…

Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi
Kelâmî tartışmalar içerisinde en dikkat çekici olanlardan biri de Allah’ın fiillerinin amaca bağlı olup olmadığıdır. Bu çalışmada konuyla ilgili temel kavramları kısaca tanıtıp başlıca görüşleri zikrettikten sonra asıl…

Fahreddin Râzî’ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın ve Aklî İlimlerin Rolü
Modern dönemlerin etkisiyle, akla atfedilen önem ve yüklenen görevler, sosyal hayatın farklı boyutlarını oluşturan yapılar açısından sınırları zorlayıcı bir mahiyet arz etmeye başlamıştır. Yine, bilimde ulaşılan başarılar ve…

Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı
Ahlak eğitimi yaklaşımlarından biri olan özen yaklaşımı (care approach), bazı feministler tarafından ortaya konulan özen etiğinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu ahlak eğitimi yaklaşımını anlamak için öncelikle özen…

The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students
Psikolojik gerilimler ve özsaygı, herkesin hayatının bazı dönemlerinde başa çıkmak zorunda olduğu yaygın konulardır. Bu makalenin amacı, psikolojik gerilimler ile özsaygı arasında bir ilişki varsa bunu keşfetmektir. Bu çalışma…

Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi
İslam düşüncesinin çağın ihtiyaç ve gereklerine uygun bir şekilde yeniden oluşturulması bütün Müslümanlara ait bir özellik olmalıdır. Bu uğurda yapılacak çalışmalarda öncelikle temel alınması gereken kaynak Kur’an-ı…

Din Psikolojisi
Science, Religion and Society: An Encyclopedia of History, Culture, and Controversy isimli eserin bu bölümünde din psikolojisi hakkında tarihsel gelişiminin yanı sıra öncü figürlerin katkıları konusunda da önemli bilgiler verilmektedir.…